Niskie leukocyty a stres

badanie krwi

Leukocyty to białe krwinki, które pomagają organizmowi zwalczać infekcje, a także zapewniają odporność. Stres może spowodować spadek liczby leukocytów, a także innych komórek odpornościowych. Dowiedz się czym są leukocyty i jaki jest ich związek ze stresem.

Leukocyty – czym są?

Leukocyty to białe krwinki. Są kluczowym składnikiem układu odpornościowego i odgrywają rolę w obronie organizmu przed infekcjami i chorobami.

Leukocyty chronią nas przed infekcją poprzez eliminację, znakowanie w celu eliminacji i prezentację antygenu innym komórkom układu odpornościowego.

Prawidłowy poziom leukocytów

Jeśli jesteśmy w pełni zdrowi i nasz organizm działa odpowiednio to poziom leukocytów powinien kształtować się w przedziale 4-10 tys/mikrolitr. Wszelkie odchylenia od tej normy powinny być konsultowane z lekarzem, który zaleci odpowiednie postępowanie, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z podwyższonymi i obniżonymi leukocytami.

Podział leukocytów

Mogą być podzielone na jednojądrzaste leukocyty (białe krwinki bez cytoplazmy), erytrocyty (czerwone krwinki), trombocyty (płytki krwi) lub limfocyty (limfocyty B, limfocyty T).

Leukocyty są najczęstszym rodzajem białych krwinek w ludzkim ciele. Możesz je znaleźć w szpiku kostnym, krwiobiegu i węzłach chłonnych.

Leukocyty są również nazywane w skrócie krwinkami białymi. Pomagają chronić organizm przed infekcją, identyfikując i atakując obce cząstki, takie jak bakterie i wirusy. Są rodzajem białych krwinek znajdujących się w węzłach chłonnych, śledzionie i innych narządach. Są również ważną częścią układu odpornościowego.

Leukocyty pomagają chronić przed infekcją, atakując najeźdźców, takich jak bakterie i wirusy. Zawierają również specjalne chemikalia, które niszczą szkodliwe komórki, takie jak komórki rakowe. Czy jednak na ich poziom w organizmie ma wpływ stres?

Leukocyty a stres

Leukocyty to komórki, które pełnią funkcję naturalnej obrony naszego organizmu. Chronią nas przed patogenami i infekcjami. Stres może powodować niski poziom leukocytów w organizmie.

Poziom leukocytów zmniejszy się, gdy dana osoba jest pod wpływem stresu. Stres może obniżyć poziom leukocytów, które są ważnym rodzajem białych krwinek, które pomagają organizmowi zwalczać infekcje, a także zapewniają odporność.

Badanie przeprowadzone na grupie zdrowych osób wskazują, że istnieje korelacja między wyższym poziomem stresu w życiu człowieka i niskim poziom leukocytów w komórkach. Nie mniej, związek między leukocytami a stresem wciąż nie jest w pełni poznany.

Stres wpływa na wszystkie aspekty naszego życia, ale może również negatywnie wpływać na układ odpornościowy. Kiedy jesteś zestresowany, często masz niski poziom leukocytów w twoim ciele, co może prowadzić do złego stanu zdrowia lub choroby.

Badanie na leukocyty w organizmie

Testowanie leukocytów w organizmie można przeprowadzić na wiele sposobów. Pierwszym krokiem jest pobranie próbek od pacjenta. Pacjent będzie musiał oddać próbkę krwi, moczu lub śliny. Następnie próbka jest wysyłana do laboratorium w celu przetestowania.

Różnorodność testów wykonywanych na leukocyty zależy od rodzaju poszukiwanej infekcji i obecności jakichkolwiek objawów. Na przykład, jeśli ktoś ma gorączkę i ból gardła, można go zbadać za pomocą badania krwi i wymazu z gardła. Jeśli ktoś nie ma żadnych objawów, ale członek jego rodziny ma białaczkę, nadal zostanie mu wykonane badanie krwi oraz badanie moczu, ponieważ komórki białaczkowe mogą czasami pojawiać się w moczu, mimo że nie powodują jeszcze żadnych objawów.

Istnieje wiele testów, które można wykonać w celu zbadania leukocytów w organizmie. Testy te obejmują zarówno pobranie krwi, jak i próbki moczu. Badanie powinno odbywać się po tym, jak ktoś doświadczył infekcji, urazu lub innego urazu. Testy zliczają liczbę białych krwinek w organizmie i wykrywają wszelkie infekcje lub urazy, które mogły wystąpić. Jeśli ten wynik jest wyższy niż normalnie, może to wskazywać na infekcję lub inny stan wymagający pomocy medycznej. Oznaczenie krwinek białych można wykonać za pomocą badania krwi lub próbki moczu, ale zaleca się użycie próbki moczu, jeśli dana osoba nie miała ostatnio poboru krwi, ponieważ łatwiej jest ją pobrać.

Jak obniżyć stres i poprawić poziom leukocytów?

Skoro wiemy już, że stres może negatywnie wpływać na poziom leukocytów sprawdźmy, co możesz zrobić, aby poprawić ich poziom w organizmie poprzez redukcję stresu. Jedną z najczęstszych rzeczy, których doświadczają ludzie pod wpływem stresu, jest obniżony poziom leukocytów. Stres może powodować uwalnianie hormonów zwanych glukokortykoidami, co może prowadzić do stanu zwanego zespołem Cushinga.

Jeśli chcesz zmniejszyć stres i pozbyć się go wcześniej, musisz podjąć kilka kroków:

 • Sport

 • Medytacja

 • Ćwiczenia oddechowe

W ten sam sposób, w jaki pozbędziesz się stresu, powinieneś również pozbyć się negatywnych skutków, które się z nim wiążą. Jednym z nich jest przewlekły stan zapalny, który może prowadzić do innych schorzeń. Istnieje wiele sposobów na zmniejszenie przewlekłego stanu zapalnego, w tym wystarczająca ilość snu, zdrowa dieta i ćwiczenia. Warto zadbać o niwelowanie stresu, aby poprawić stan swoich leukocytów.

Leukocyty za niskie – co to oznacza?

Jeśli w badaniu leukocytów wyjdzie nam, iż poziom leukocytów w naszym organizmie jest zbyt niski nie powinniśmy ignorować tego faktu! Jak wspomniano wyżej niski stan leukocytów może być spowodowany przeciągającym się w czasie stresem, ale mogą być również inne tego przyczyny.

Dlaczego spadają leukocyty? Przyczyny

Jeśli poziom naszych leukocytów wyniósł poniżej normy 4-10 tys/mikrolitr to może to być spowodowane następującymi czynnikami:

 • Infekcje wirusowe np. grypa,
 • Niedożywienie,
 • Stosowanie leków (m.in. immunosupresyjnych i antydepresantów),
 • Choroba układu krwionośnego,
 • Białaczka,
 • Chłoniak,
 • Malaria,
 • Gruźlica,
 • HIV,
 • Niewydolność wątroby.

Czy niski poziom leukocytów oznacza białaczkę?

Jest to często zadawane lekarzom pytanie. Otóż, jak widać po liście przedstawionej powyżej, białaczka może być jedną z przyczyn niskiego poziomu leukocytów, ale nie jest to jedyna przyczyna. Zwykle jest to spowodowane stresem bądź infekcją, także warto najpierw skonsultować się z lekarzem, który wskaże prawidłową przyczynę leukopenii, a do tego czasu zachować spokój.

Leukopenia – co to jest?

Kiedy mamy do czynienia ze zbyt niską liczbą leukocytów we krwi człowieka stan ten określamy jako leukopenię. Mówimy o niej, gdy poziom leukocytów jest zbyt niski, a więc leukopenia to stan, w którym stan leukocytów spada poniżej 4 tys/mikrolitr. Jest to bardzo niebezpieczne ponieważ może prowadzić do obniżenia odporności organizmy, a co za tym idzie łatwiejszym popadaniu człowieka w choroby lub infekcje, które mogą być bardzo groźne. Dowiedz się jak diagnozujemy i leczymy leukopenię.

Leukopenia – diagnoza

Aby wykonać poprawną diagnozę leukopenii lekarz musi zlecić badanie krwi, czyli morfologię, po której będzie w stanie stwierdzić, w jakim stanie są nasze leukocyty. Jeśli jest ich zbyt mało, lekarz może powtórzyć badanie, a także przeprowadzić dogłębny wywiad z pacjentem. Ma to na celu sprawdzenie, co może być przyczyną niskiego poziomu leukocytów we krwi i określenie dalszych kroków.

Leukopenia – leczenie

W jaki sposób leczy się leukopenię? Jak zwiększyć poziom leukocytów we krwi? Jeśli mamy potwierdzony badaniami i przez lekarza po wywiadzie z pacjentem niski poziom leukocytów to bezwzględnie należy zacząć temu przeciwdziałać. Dobrze zacząć od redukcji stresu w życiu osobistym i pracy. Stres może bowiem wyraźnie wpływać na poziom leukocytów i prowadzić do leukopenii. W czasie diagnozy lekarz będzie starał się znaleźć powód niskiego poziomu leukocytów. Jeśli stwierdzi, że jest to wynik jakiejś choroby np. wątroby to leczenie będzie skupiało się na wyleczeniu choroby powodującej leukopenię u pacjenta. Po wyleczeniu choroby ponawia się morfologię i sprawdza wynik dotyczący leukocytów, aby móc z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że pacjent został wyleczony z leukopenii.

Back to Top